Rejestry medyczne
Oprócz projektów o charakterze stricte edukacyjnym casusMedical wspiera środowisko medyczne prowadząc projekty o charakterze analityczno-badawczym. Oferując obsługę rejestrów medycznych i projektów naukowych gwarantujemy:
 • wsparcie w opracowaniu koncepcji programów badawczych
 • obsługę prawną
 • pozyskanie ew. grantodawców
 • współpracę z ośrodkami certyfikującymi
 • koordynację prac zespołów badaczy i Rady Programowej
 • stworzenie narzędzi informatycznych, utrzymanie i obsługę baz danych
 • bieżące raportowanie
 • prowadzenie rozliczeń finansowych projektów.
eng
Medical registries
Apart from strictly educational projects casusMedical supports medical circles by conducting analytical and research projects. By offering service for medical registries and scientific projects we guarantee:
 • support in preparation of research program concepts
 • legal services
 • gaining possible grant providing organizations
 • cooperation with certification canters
 • coordination of research team and Program Board work
 • creation of IT tools, maintenance and handling data bases
 • continuous reporting
 • conducting financial settlements of projects.
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
 • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017