Organizacja i obsługa wydarzeń medycznych
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
  • kompleksową organizację konferencji i warsztatów
  • organizację i obsługę wydarzeń związanych z wprowadzaniem nowych produktów na rynek
  • obsługę sesji satelitarnych podczas kongresów medycznych
eng
Medical events organization and handling
Our proposal in that respect comprises the following:
  • comprehensive organization of conferences and workshops
  • organization and handling of events connected with introducing new products to the market
  • handling satellite sessions during medical congresses
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
  • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017