Marketing produktów etycznych
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
 • opracowywanie planów marketingowych i strategii komunikacji produktów farmaceutycznych
 • organizację kampanii promocyjnych
 • organizację i obsługę programów Public Relations wspierających działania marketingowo-sprzedażowe
 • obsługę kreatywną i produkcyjną prowadzonych działań
 • programy budowy wizerunku firm i oferowanych przez nie produktów

eng
Ethical products marketing
Our proposal in that respect comprises the following:
 • preparation of marketing plans and pharmaceutical product communication strategies
 • organization of promotional campaigns
 • organization and handling of Public Relations programs supporting marketing and sales campaigns
 • creation and production services for conducted activities
 • image building programs for companies and their products
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
 • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017